Pagdating ng kastila sa pinas

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.Kung mapapansin napakalawak at punong-puno ng mga babasahin at pananaliksik patungkol sa kasaysayan ng bansa bago ang pananakop.Madalas tinuturo ang kasaysayan na nag-uumpisa agad sa pananakop ng mga kastila hanggang sa kasalukuyan.May ilan ding punto de bista na nagkikintal ng malalim at kritikal na pag-iisip na makakatulong sa ating mga mag-aaral sa paglinang ng diwang makabayan.

Bago pa man ang pananakop mayroon na tayong mayaman at makulay na kultura at pamumuhay.

At Malaki ang naging gampanin ng Pilipinas sa pagkalat at paglawak ng lahing Austronesyano. Sa pananaliksik at sanaysay na ito pinapakita na mayroon na tayong sariling tawag sa mga “Talampad” o kontelasyon ng mga bituin bago pa man ang pananakop at pagdating sa bansa ng mga kanluraning terminolohiya dala ng ibang lahi.

2: “Balatik: Katutubong Bituin ng mga Pilipino” ni Dr. Pinangalanan ng ating mga katutubo ang mga bituin o mga talambad base sa kanilang pamumuhay, pagtatanim, at pagkakaingin.

At ang huling pagbabalik ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sa Kampanya ng Pagpapalaya sa Pilipinas mula 1944 hanggang 1945.

Kaya ang ganap na kalayaan ay iginawad lamang sa Pilipinas noong Hulyo 1946.

Search for pagdating ng kastila sa pinas:

pagdating ng kastila sa pinas-49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng kastila sa pinas”